Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Telefoonnummer: 06-10271035

sintoedenrode@buurtzorgnederland.com
sintoedenrode.buurtzorg.net

Buurtzorg

Buurtzorg Sint-Oedenrode; Eerst buurten dan zorgen.

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine zelfsturende teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Wij werken samen met andere disciplines binnen en buiten het Gezondheidscentrum om u de beste zorg te kunnen bieden.

Wanneer komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

Wijkverpleging is voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Zoals ouderen, mensen die een chronische ziekte of lichamelijke handicap hebben of die net uit het ziekenhuis komen en tijdelijk verzorging of verpleging thuis nodig hebben. Dit geldt ook voor mensen die in hun laatste levensfase zijn.

De kosten voor wijkverpleging worden vergoed uit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Ook worden de kosten niet verrekend met uw eigen risico.

Zo vraagt u een indicatie voor wijkverpleging aan.

Voor het aanvragen van wijkverpleging neemt u contact met ons op. Een wijkverpleegkundige kijkt samen met u en uw familie/ mantelzorgers wat er aan zorg nodig is en zoeken samen naar oplossingen.