Jeugd in de praktijk

Borchmolendijk 1
5492AJ Sint-Oedenrode

Gasthuisstraat 102
5708 HP Helmond

info@jeugdindepraktijk.nl
www.jeugdindepraktijk.nl

Jeugd in de praktijk

Maakt u zich zorgen over uw kind?
Heeft u het vermoeden dat er iets met uw kind aan de hand is?
Heeft het gedrag van uw kind impact op het hele gezin?
Vindt u de opvoeding zwaar?

Jeugd in de Praktijk is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun gezin. Met vragen over gedrag, ontwikkeling, opvoeding en (de invloed van) voeding kunt u bij ons terecht. Diagnostiek, advies en behandeling kunnen wij u bieden.

Meestal verloopt de opvoeding van uw kinderen gewoon vanzelf. Elke ouder komt daarbij weleens vragen tegen, u bespreekt dit met een naaste, probeert u het een en ander uit en in de meeste gevallen lost het zich vanzelf op. Soms is dit niet voldoende en is het fijn om een deskundige mee te laten denken. Ter bevestiging, voor advies of om begeleiding te krijgen bij een specifieke gedrag-, ontwikkeling- of opvoedingssituatie. Als ouder kent u uw kind het beste, dat is dan ook ons vertrekpunt. Voor u als ouder kan een probleem groot zijn, de oplossing heel dichtbij, maar voor u nog niet zichtbaar. Wij denken met u mee en gaan samen op zoek naar een praktische oplossing die werkt voor u en uw gezin.

Uw kind heeft goede voeding nodig om optimaal te kunnen functioneren. Voeding is van invloed op de cognitie, emotie en het gedrag van uw kind. Jeugd in de Praktijk bekijkt het voedingspatroon van uw kind (en gezin) vanuit de orthopedagogiek en de orthomoleculaire visie. Bijvoorbeeld bij vragen over selectieve eters, overgewicht, obesitas, emotie-eten, somberheid, ADHD, etc. kunt u contact met ons opnemen.

Werkwijze
Jeugd in de praktijk werkt vanuit het kind en niet het probleem.
Onze uitgangspunten zijn karakter, positieve eigenschappen, kwaliteiten, eigenheid, ontwikkeling, opvoeding, leefstijl en voeding.

Wij werken in de praktijk met diverse disciplines samen. Denk hierbij aan logopedisten, ergotherapeuten, sensorische integratie therapeuten, creatieve therapeuten, osteopaten, orthomoleculaire therapeuten, etc. Reguliere en complementaire hulpverlening vullen elkaar aan. Dit past binnen de visie van Jeugd in de Praktijk.

Elk kind, elke ouder, elke opvoeding, elk gezin is uniek! 

Contact
U kunt mij benaderen wanneer uw kind aangeeft zich niet prettig te voelen, als u zich als ouder(s) zorgen maakt of wanneer iemand anders bepaald gedrag opmerkt. Ga voor meer informatie naar www.jeugdindepraktijk.nl