Miek van de Ven
Speltherapeut
EMDR Practioner i.o

Gezondheidscentrum de Meierij
Borchmolendijk 1
5492 AJ Sint-Oedenrode

06-25325271
kinderbospraktijk.nl
info@kinderbospraktijk.nl

Kinderbos praktijk

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen vanaf 3 jaar waarbij spel wordt ingezet om het kind te helpen. Spel is de taal van het kind. Kinderen kunnen niet altijd goed onder woorden brengen wat met hen gebeurt of wat hen dwars zit. Al spelend laten zij zien wat hen bezighoudt. Spelen is voor kinderen een manier om dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen te verwerken. Het kind bepaalt in de spelkamer zelf hoe het spel wordt gespeeld. De speeltaal van het kind leer ik te begrijpen en ik reageer hier op. Zo worden problemen verhelderd of het zelfvertrouwen vergroot. Speltherapie is er voor ieder kind dat vastloopt, dit kan zich uiten in boosheid, somberheid, verdriet, angst, gedragsveranderingen of onverklaarbare lichamelijke klachten.

Het bijzondere van speltherapie is dat kinderen hun verhaal vertellen, samen gaan we de zoektocht aan om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. En ik vind het een voorrecht dat ze het aan mij willen laten zien.