Logopediepraktijk Brewel
Borchmolendijk 1
5492 AJ Sint-Oedenrode
0413-724933 / 06-48601680
www.logopediebrewel.nl

Logopediepraktijk Brewel

Taal en communicatie gebruiken we bij alles wat we doen. We praten en schrijven om onze gedachten en ideeën uit te drukken, maar ook met mimiek, gebaren en lezen communiceren we met elkaar.

We staan er vaak niet bij stil, maar communiceren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor kinderen met een spraaktaalstoornis of leerproblemen bijvoorbeeld. Ook mensen die een beroerte hebben gehad, stem- of gehoorproblemen hebben, etc. ervaren problemen op het gebied van taal en communicatie.

Als logopedist help ik mensen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Daarnaast ben ik Remedial Teacher en help kinderen met leerproblemen als dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. Als u graag wil weten wat ik voor u kan betekenen, kunt u contact met me opnemen.